Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Notikusi dabas lieguma “Baltezera purvs” uzraudzības grupas pirmā sanāksme

2017.gada pirmajā pusē uzsākta divu projekta teritoriju – dabas lieguma “Baltezera purvs” un “Augstroze” – dabas aizsardzības plānu izstrāde. Plānu izstrādes ietvaros tiek veikta detalizēta abu teritoriju izpēte un plānoti mitrāju ekosistēmu un citu dabas vērtību atjaunošanai un saglabāšanai nepieciešamie darbi. 2017.gada 18. augustā Brocēnos notika dabas lieguma “Baltezera purvs” pirmā uzraudzības grupas sanāksme. Tajā plāna … Lasīt vairāk

Polija

Uzsākta projekta dokumentālās filmas uzņemšana

Polija

No 2017 .gada 26. līdz 28. jūnijam projekta partneri no Polijas uzņēma ELM Media filmēšanas komandu. Sagatavotas pirmās fotogrāfiju sērijas un uzfilmētas intervijas, kas tiks ietvertas dokumentālajā filmā par LIFE Peat Restore projektu, kura mērķis ir samazināt ogļskābās gāzes emisijas, atjaunojot purvus Ziemeļeiropas un Austrumeiropas līdzenumos. Polijā uzņemtajos filmas kadros demonstrēts iecerētā eksperimenta aizsākums ūdenskrātuvēs, kas … Lasīt vairāk

Igaunija

Notikusi Eiropas Komisijas monitoringa eksperta vizīte

Igaunija

No 2017. gada 9. līdz 12. jūnijam notika pirmā projekta pārbaudes vizīte, kas sākās ar projekta uzrauga, Eiropas Komisijas monitoringa eksperta Dr. Jana Slivas apmeklējumu NABU birojā  Berlīnē. 10. jūnijā viņš apmeklēja projekta teritoriju Latvijā – Augstrozes purvu, bet 11. un 12.jūnijā notika viņa vizīte un vienlaikus arī  visu piecu projekta valstu pārstāvju tikšanās Tallinā un Sūrso-Leidiso … Lasīt vairāk

Rīga

Projekta pirmā tikšanās Rīgā

Rīga

LIFE Peat Restore projekta pirmā tikšanās notika Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā. Projekta pārstāvji no Polijas, Lietuvas, Igaunijas, Vācijas un Latvijas apsprieda projekta aktualitātes, plānotos pasākumus, kā arī monitoringa metodiku. Lai sekotu līdzi projekta gaitai, projekta tikšanās plānotas reizi pusgadā. Turpmākajās sanāksmēs projekta komanda diskutēs par atskaišu sagatavošanu, kā arī dosies ekspedīcijās uz projekta vietām kādā … Lasīt vairāk

Klein Köris

Starptautisks seminārs „Peatlands and Atmosphere“

Klein Köris

2017. gada 28. un 29. aprīlī notiks starptautisks seminārs „Peatlands and Atmosphere“. Semināra ietvaros projekta partnerorganizāciju pārstāvji izstrādās LIFE projekta vadlīnijas siltumnīcas efekta izraisošo gāzu mērījumiem un monitoringam. Semināra laikā paredzēts veikt arī dažādus lauka darbus Löptener Fenne teritorijā, kur tiek īstenots LIFE projekts SANDRASEN.