Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave
Engures ezera dabas parks

Notikusi Polijas un Latvijas LIFE projektu pārstāvju tikšanās

Engures ezera dabas parks

2017. gada 22. un 23. septembrī Latvijā notika divu Polijas LIFE projektu un LIFE Peat Restore projekta Latvijas un Polijas pārstāvju tikšanās. Poliju pārstāvēja nevalstiska organizācija Klub Przyrodnikow (Naturālistu Klubs), kas pašlaik īsteno divus ar purvu atjaunošanu saistītus projektus: “Kaļķainu zāļu purvu (7230) saglabāšana un atjaunošana ledāja veidotajā Ziemeļpolijas ainavā” (Conservation and restoration of alkaline fens (code 7230) in the young-glacial landscape of the northern Poland, LIFE11 NAT/PL/000423) un “Kaļķainu zāļu purvu (7230) saglabāšana Dienvidpolijā” (Conservation of alkaline fens (7230) in southern Poland, LIFE13 NAT/PL/000024). Latviju pārstāvēja LIFE Peat Restore projekta eksperti no Latvijas Universitātes.

Tikšanās laikā abu valstu pārstāvji apmeklēja vairākas purvu atjaunošanas vietas Latvijā, tostarp Engures ezera dabas parku. Te LIFE Peat Restore projekta ietvaros 2018. gadā paredzēts atjaunot kaļķainu zāļu purvu – plānots aizbērt grāvi un izcirst koku apaugumu, atjaunojot klaju purvu, kā arī pļaut ekspansīvus augus. Par spīti lietum, Engures zāļu purvā izvērtās auglīgas un interesantas diskusijas par risinājumiem, kas varētu tikt pielietoti šajā un līdzīgās situācijās. Tika apspriestas gan dažādas purvu atjaunošanas metodes abu valstu pieredzē, kas izrādījās samērā atšķirīgas, gan šo metožu izmaksas, kas savukārt abās valstīs ir līdzīgas.

Šī tikšanās abu valstu speciālistiem bija lieliska iespēja neformālā vidē diskutēt un dalīties pieredzē, gūstot jaunas atziņas, kā arī kopīgi iepazīt purvus un to apsaimniekošanas iespējas. Latvijas ekspertiem šī pieredzes apmaiņas palīdzēs izvēlēties piemērotāko risinājumu Engures ezera dabas parka zāļu purviem.

Polijas un Latvijas eksperti zāļu purvā pie Engures ezera.