Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave
Limbaži

Dabas lieguma “Augstroze” dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana

Limbaži

Dabas liegumam “Augstroze” tiek izstrādāts dabas aizsardzības plāns. Dabas liegums „Augstroze” atrodas atrodas Kocēnu novada Dikļu pagastā un Limbažu novada Umurgas pagastā, platība – 4002,7 ha, dibināts 1977. gadā. Plānu izstrādā Latvijas Universitāte (adrese: LU Botāniskais dārzs, Kandavas iela 2, Rīga LV–1083) Eiropas Savienības LIFE programmas projekta “Degradēto purvu atjaunošana CO2 emisiju samazināšanai Ziemeļeiropas zemienē” (LIFE15 CCM/DE/000138, LIFE Peat Restore) ietvaros.

Aicinām uz dabas lieguma “Augstroze” dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu, kas notiks 2018. gada 23. martā plkst. 17.00 Kocēnu novada Dikļu pagasta Dauguļos, Ziemeļvidzemes internātpamatskolas zālē. Dabas aizsardzības plāns elektroniski pieejams šeit, kā arī Limbažu novada mājas lapā (www.limbazi.lv) un Kocēnu novada mājas lapā (www.koceni.lv). Izdrukas veidā ar materiāliem var iepazīties Limbažu novada domē, Kocēnu novada padomē un Dikļu pagasta padomē.

Sanāksmes laikā interesenti tiks informēti par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas mērķiem un dabas vērtībām, veiktajiem pētījumiem un priekšlikumiem apsaimniekošanas pasākumiem. Priekšlikumus var iesniegt elektroniski plāna izstrādātājam līdz š. g. 30. martam, sūtot Sandrai Ikauniecei uz e-pastu (sandra.ikauniece @ gmail.com) vai rakstiskā veidā Limbažu novada domē vai Kocēnu novada domē, adresējot plāna izstrādātājam.