Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave
Limbaži

Notikusi dabas lieguma “Augstroze” dabas aizsardzības plāna uzraudzības grupas sanāksme

Limbaži

2018. gada 6. februārī Limbažos notika dabas lieguma “Augstroze” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas otrā sanāksme. Tā pulcināja plāna izstrādē iesaistītās puses – pārstāvjus no vietējām pašvaldībām, valsts institūcijām, AS “Latvijas Valsts meži”, zemes īpašniekus, kā arī LIFE Peat Restore projekta pārstāvjus.

Sanāksmē plāna izstrādes vadītāja Sandra Ikauniece iepazīstināja klātesošos ar plāna izstrādes gaitu un tā saturu. Kopš iepriekšējās sanāksmes oktobrī ir sagatavots plāna melnraksts, kurā eksperti ir precizējuši nepieciešamos dabas aizsardzības pasākumus. Purvu eksperte Līga Strazdiņa un hidroģeologs Oļģerts Aleksāns iepazīstināja ar purvu biotopu un hidroģeoloģiskās izpētes rezultātiem un purvu ekosistēmu stāvokļa uzlabošanai nepieciešamajām rīcībām. Purvu hidroloģisko atjaunošanu paredzēts īstenot LIFE Peat Restore projekta ietvaros.

Viens no jautājumiem, kas izraisīja lielu klātesošo interesi, bija purva hidroloģiskā režīma atjaunošana un tās iespējamās ietekmes uz apkārtējiem zemes īpašumiem. Hidroģeologs O. Aleksāns izskaidroja situāciju, vēršot uzmanību uz to, ka ir veikta detalizēta izpēte un tās rezultāti liecina, ka būtiskas ietekmes uz teritorijām ārpus dabas lieguma nav paredzamas. Tika apspriesti arī ornitologu ieteiktie putnu aizsardzībai nepieciešamie ierobežojumi – pašlaik tiek apsvērta iespēja dabas lieguma individuālo noteikumu projektā iestrādāt putnu medību aizliegumu visā teritorijā un sezonālu liegumu Madiešēnu purvā, lai mazinātu traucējumu tur ligzdojošiem putniem. Tāpat tika apspriesta reti sastopamās vaboļu sugas lapkoku praulgrauža saglabāšanai nepieciešamā lielo koku atēnošana un parkveida ainavas veidošana un kopšana. Sanāksmes dalībnieki iepazinās arī ar tūrisma infrastruktūras izveides priekšlikumiem.

Dabas aizsardzības plāns tiks nodots sabiedriskajai apspriešanai šī gada marta sākumā.

Sanāksmes prezentācijas pieejamas šeit:

S. Ikauniece. Plāna izstrāde.

L. Strazdiņa. Purvu biotopu apsaimniekošana.

O. Aleksāns. Hidroģeoloģija.