Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave
Ķemeri

Apspriests dabas parka “Engures ezers” zāļu purvu apsaimniekošanas plāns

Ķemeri

LIFE Peat Restore projekta ietvaros notiek purvu apsaimniekošanas plāna izstrāde dabas parka “Engures ezers” teritorijai Orhideju takas apkārtnē, Engures ezera austrumu piekrastē. Šādā veidā projekts sniedz ieguldījumu, ne tikai plānojot tuvākajos dažos gados īstenojamos un projekta ietvaros finansētos purvu saglabāšanai nepieciešamos darbus, bet arī plānojot dabas vērtību saglabāšanu tālākā perspektīvā. Plānu izstrādā LIFE Peat Restore projekta eksperti, bet tā apspriešanā iesaistītās ieinteresētās puses ir dabas aizsardzību uzraugošā institūcija Dabas aizsardzības pārvalde, zemes valdītājs AS “Latvijas Valsts meži”, kā arī projekta partneris Engures ezera dabas parka fonds.

2018. gada 8. februārī Ķemeros tikās visu iesaistīto pušu pārstāvji un apsprieda plāna melnrakstu. AS “Latvijas Valsts mežu” pārstāvji izteica daudzus priekšlikumus plāna precizēšanai, tostarp nepieciešamību detalizēt hidroģeoloģisko priekšizpēti, kā arī ūdens līmeņa stabilizēšanas tehnisko risinājumu un biotehnisko pasākumu (koku izciršanas, pļaušanas) alternatīvas. Savukārt LIFE Peat Restore pārstāvji skaidroja paredzētos apsaimniekošanas darbus un savus apsvērumus konkrētu risinājumu izvēlē. Sanāksmes dalībnieku sniegtie priekšlikumi tiks rūpīgi izvērtēti un nepieciešamie papildinājumi iestrādāti plānā.

Foto: Māra Pakalne.

Sanāksmes prezentācijas pieejamas šeit:

Plāna saturs un plānotā apsaimniekošana.

Hidroģeoloģiskie pētījumi.