Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Mūsų tikslai

Devynių partnerių iš Lenkijos, Vokietijos ir Baltijos šalių LIFE klimato kaitų mažinimo projektas “Peat Restore” buvo pradėtas 2016 metais. Per penkerius metus projekto šalyse 5 300 ha plote planuojama atkurti pažeistas pelkes ir sudaryti sąlygas organinės anglies kaupimuisi.

Klimato kaitos
mažinimas

Projekto metu numatomos šios klimato kaitą indikuojančios tyrimų kryptys: šiltnamio efektą sukeliančių dujų kaupimosi ir emisijų nustatymas, hidrologiniai bei augalijos ir gyvūnijos tyrimai. Šie tyrimai leis įvertinti taikytų atkūrimo priemonių efektyvumą ir  apskaičiuoti potencialią pelkių sausinimo įtaką klimato kaitoms.

Patirties
sklaida

Projekto patirtis bei geroji praktika mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį bus apibendrinta pelkių atkūrimo vadove, kuriuo galės naudotis įvairios suinteresuotos šalys. Pritaikyti tvarkymo planai bei atkūrimo idėjos kiekvienoje projekto vietovėje bus plėtojami tam, kad užtikrintų ilgalaikius pasiekimus.

Visuomenės
įtraukimas

Nacionaliniai renginiai, informacinė medžiaga, nuotraukų paroda ir dokumentinis filmas prisidės prie visuomenės domėjimosi skatinimo ir informavimo apie projekto eigą.

 

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų kaupimas

Atkūrus natūralų pelkių hidrologinį režimą, sustabdomi durpių klodo mineralizacijos procesai ir tokiu būdu susidaro sąlygos aktyviai pelkėdarai formuotis. Be to atmosferoje esantis anglies dvideginis yra įjungiamas į biologinius ciklus ir ilgam laikui kaupiamas durpių klode. Todėl pelkių apsauga ir atkūrimas yra svarbi klimato kaitos mažinimo strategijos dalis, kurios pagrindinė užduotis yra mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimą.

Projekto partneriai

Kofinansuotojai