Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Suur rahvusvaheline arutelu soode ja kliima kaitsmise üle

Pariisi kliimaleppe kohaselt on Euroopa Liit (EL) lubanud 2030. aastaks vähendada kasvuhoonegaaside (KHG) emissiooni 40% võrra võrreldes 1990. aasta tasemega. Selle saavutamiseks toetab EL neid tegevusi, mis aitavad vähendada KHG emissiooni.  Soode taastamine on kindlalt selline tegevus, mille abil väheneb KHG emissioon pikaajaliselt (aastatuhendeteks).

Projekt Life Peat Restore, mis just EL toel selle eesmärgi nimel töötab, muudab sood jälle KHG siduvateks viies EL riigis – Saksamaal, Poolas, Eestis, Lätis ja Leedus, kokku 5300 hektari suurusel alal.

Soode taastamise tähtsuse paremaks teadvustamiseks võttis Eesti suursaadik Saksamaal Alar Streimann Berliinis Hildebrandstrassel olevas saatkonnas vastu Eesti, Läti, Leedu ja Saksamaa valitsuste esindajad ning soode ja kliima asjatundjad. Kohtumise korraldas projekti Life Peat Restore juhtpartner NABU (Saksamaa). Kohtumisel osalesid Euroopa Komisjoni kliima peadirektoraadi C-3 üksuse juhataja Christian Holzleitner, Alda Ozola Läti Keskkonnakaitse Ministeeriumist, Maria Kraus Eesti Vabariigi Keskkonnaministeeriumist Wiktor Kotowski Varssavi Ülikoolist, NABU president Jörg-Andreas Krüger, Frank Woesthoff Volkswageni finantsteenistuses, Hans Joosten Rahvusvahelise Soode Kaitse Grupist (IMCG) ning Eesti Berliini saatkonna töötajad. Kohal olid ka projekti Life Peat Restore täitjad NABUst, Läti Ülikoolist ja mujalt, Eestist osales Mati Ilomets Tallinna Ülikoolist.

Põhiettekande soode taastamise tähtsusest kliima seisukohast pidas Hans Joosten. Ettekanntetele järgnevat paneeldiskussioone modereeris NABU  Kliimaosakonna juht Sebastian Scholz.

Otsiti vastuseid küsimustele, nagu: kui palju on kliima mahendamise poliitikates arvestatud looduslike soode osale KHG vähendamises, kuidas saada sellele rohkem tähelepanu ja kuidas suurendada arusaamist selle loodusliku protsessi olulisusest ning majanduse ümberkorraldamiseks väiksema soode ja turba kasutamise suunas.

Alates Pariisi kliimaleppe sõlmimisest 2015. aastal, kus riikide valitsused lubasid saavutada kliimaneutraalsuse 2050. aastaks, on poliitikud otsinud viise selle saavutamiseks. Sellega seoses on järjest enam mõistetud, et looduslikus seisundis turvast ladestavad sooökosüsteemide hea seisundi saavutamine on riiklike strateegiate oluline osa kliimakriisi leevendamiseks ja Pariisi kokkuleppe eesmärkide saavutamiseks. Soode taastamine on kliimakriisi leevendamiseks üks valitsuste käsutuses olev efektiivne vahend.

Pärast diskussiooni lõppu sai nautida fotonäitust Põhja-Euroopa soomaastikest, rikutud soode uurimisest ja taastamisest projekti LIFE Peat Restore raames. See on rändnäitus, mis on juba ringelnud Lätis ja Saksamaal. Veebruari algusest on näitus Eestis, siin saab teda näha Tartus, Iisakus, Pärnus, Kuressaares, Paladel ja Tallinnas.