Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Näitus Soode taastamine – panus kliimakaitsesse ringleb Eestis

Sood on olulised atmosfääri kasvuhoonegaaside sisalduse reguleerimisel. Soodes ladestub osa kasvanud taimeosadest turbana, millega viiakse neis sisalduv süsinik aineringest välja. Selle võrra väheneb atmosfääri kasvuhoonegaaside sisaldus. Kuigi sood on Maal levinud vaid 3% maast, on nende turba süsinikusisaldus suurem kui kõigis maailma metsades kokku. Seega on tervete sooökosüsteemide hoidmine ja kuivendamisega rikutud sooalade taastamine kliimakaitse seisukohast väga oluline.

Projekt LIFE Peat Restore on Euroopa Liidu Kliimameetme Programmi poolt toetatav viie maa – Eesti, Läti, Leedu, Poola ja Saksamaa ühisprojekt soode taastamiseks rikutud sooaladel eesmärgiga muuta need alad toimivateks, sooelustikku kandvateks ja turvast tekitavateks soodeks. Projekti raames algatas lätipoolne partner Riia Ülikool fotonäituse koostamise selleks, et näidata soode mitmekesisust, seal kasvavaid kauneid taimi ja kohatud loomi, aga ka soode uurimist ja taastamistegevusi. Näituse fotod valisid kõik projektipartnerid enda taastamisaladelt ja näitus külastab ka kõigi projektipartnerite maid. Seni on näitus ringelnud Lätis ja Saksamaal.

Alates veebruarist on näitus Eestis ja projekti eestipoolne partner Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituudi Ökoloogia keskuse soode rühm tutvustab seda paljudes kohtades. Näituse ringkäik algas rahvusvahelisel märgalade päeval 2. veebruaril Tartu Ülikooli Raamatukogus, kus sel päeval peeti märgaladele pühendatud konverentsi. Nüüd on näitus jõudnud Iisakusse, ees ootavad näitusepaigad Pärnus, Saaremaal, Hiiumaal ja Tallinnas.