Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Filmivõtted soode taastamisaladel

This image has an empty alt attribute; its file name is filmesana-majaslapai-1.jpg
Filmimisprotsess. Kuivendatud rabas näidatakse turba kaevandamise tagajärgi. Foto: V. Kinna

ELF Media, üks meie projektipartnereid, on 2019. aastal võtnud aktiivselt ette projektialade filmimise. Esimesed filmivõtted tehti juba 2017. aastal Leedus ja Poolas. Sel suvel filmitakse Lätis ja Eestis, hiljem minnakse veel Leedusse ja Saksamaale.

This image has an empty alt attribute; its file name is filmesana-majaslapai-6.jpg
Soode arenguloo arutelu filmimine. Foto: A. Priede

Filmimisel osalevad paljud projekti Life Peat Restore täitjad, kas intervjueeritavatena, taastamismeetmete tutvustajatena või sobivate filmimispaikade väljavalijatena oma projektialadel.

Viimase aasta jooksul on projektipartnerite vahel käinud tuline arutelu filmi süžee üle. Lõpuks otsustati teha  ühe täispika filmi asemel kaks lühemat – üks populaarsem ja teine spetsiifilisem. Populaarsem film tutvustab soid üldiselt, nende osa looduse mitmekesisuses – nii kliima ja veeringe reguleerijana, elupaikadena paljudele taime- ja loomaliikidele, aga ka soode kasutamist ja selle tagajärgi sooökosüsteemidele. Eriti rõhutatakse soode tähtsust kiimamuutuste reguleerimisel.

This image has an empty alt attribute; its file name is filmesana-majaslapai-3.jpg

This image has an empty alt attribute; its file name is filmesana-majaslapai-2.jpg
Filmivõtted Engure järve äärses soos Riia lähedal. Foto: V. Kinna

Teise filmi sihtgrupiks on soodega seotud inimesed. See on spetsiifilisem, näidates majandamisega tekitatud mõjutuste ulatust ja soode seisundi parandamiseks rakendatavaid taastamisvõtteid ning arutletakse sooelupaikade taastumise suundade ja kiiruse üle.

Filmimeeskond  on täis entusiasmi ja ideedest tulvil. Just äsja lõpetati filmivõtted Riia lähedal Engure projektialal, juba augustis tullakse Eestisse Suursoo-Leidissoo projektialale.