Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Projekti meeskond rahvusvahelisel soode taastamise alasel konverentsil Riias

Lätis korraldati rahvusvaheline konverents 13.-14. juunil 2019. a seoses LIFE Kliimaprogrammi projekti Life REstore (LIFE15 CCM DE 000138 PR1LET 171031) lõppemisega. Konverentsi põhiteemaks oli vastutustundlik ja säästev turbamaade majandamine. 150 osalejast oli suurem osa Lätist, kuid ettekandjaid oli veel mitmelt Euroopa maalt, nagu Giacomo Grassi Brüsselist Euroopa komisjonist, Emily Taylor ja Paul Leadbitter Suurbritanniast, Bernd Hofer Saksamaalt, Jüri-Ott Salm Eestist ja meie projektipartner Nerius Zablekis Leedust. Eesti Life Peat Restore projekti meeskonnast olid lätlaste kogemustest osa saamas Mati Ilomets, Laimdota Truus ja Raimo Pajula.

Nerius Zablekis tutvustamas GEST’i põhjal leitud Leedu Life Peat Restore projektialade KHG emissioonide koondtabelit. R. Pajula foto.

Paljudes ettekannetes tutvustati soode taastamise meetmeid, paneeldiskussioonil tõstatati küsimusi KHG emissiooni hindamise ja mõju kohta kliima muutumisele. Ettekannete kokkuvõtteid saab lugeda aadressilt https://life-peat-restore.eu/en/wp-content/uploads/sites/7/2019/06/wise-use-of-peatlands-tool-to-mitigate-climate-change.pdf.

LIFE Peat Restore Läti meeskond enda ettekande postri ees. Photo: N. Zableckis.

Kõik konverentsist osavõtjad said tutvuda meie viie maa projektialade kohta koostatud fotonäitusega https://life-peat-restore.eu/en/international-photo-exhibition-starts-travelling-through-five-countries/.

Fotonäituse stendid Suursoo-Leidissoo projektiala fotodega. L. Truusi foto.

Teisel konverentsipäeval käisime ekskursioonil LIFE REstore näidisalal Kaigu soos, kus näidati freesväljale rajatud turbakultuure – puistuid, turbasambla, võhumõõga ja kalmuse istutuspeenraid ja mustikakultuuri.

Kaigu soo freesväljade vahel eksperimenteeriti sootaimede kasvatamisega. R. Pajula foto.

Konverentsi temaatika oli lähedane meie projekti Life Peat Restore temaatikale, mistõttu oli konverentsist osavõtt kasulik ja mõtlemisainet pakkuv.