Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Plinkšių durpynui suteikta galimybė vėl tapti gyvybinga pelke

Kovo pabaigoje Plinkšių durpyne (69 ha; Mažeikių r.) lankėsi VĮ Valstybinių miškų urėdijos ir šios įmonės Mažeikių regioninio padalinio bei Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos atstovai. Susirinkusiems Lietuvos gamtos fondo pelkių atkūrimo grupės ekspertai pristatė Plinkšių durpyne atliktus gamtotvarkus darbus, skirtus pažeistos pelkių ekosistemos atkūrimui, gamtinių buveinių ekologinės būklės pagerinimui ir klimato kaitos švelninimui: suformuotus vandenį … Skaityti daugiau

Vareikonys, Kauno r.

Pasitarimas dėl durpynų atkūrimo ir anglies kreditavimo sistemos sukūrimo Lietuvoje

Vareikonys, Kauno r.

Š. m. gruodžio 2 d. įvyko pasitarimas dėl durpynų atkūrimo ir anglies kreditavimo sistemos sukūrimo. Susitikimą inicijavo durpių įmonių asociacija “Lietuviškos durpės”,  bendradarbiaudama su Lietuvos gamtos fondu ir VšĮ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondu. Renginys vyko hibridiniu būdu. Pranešimai: Susitikimo metu aptarti mokesčiai įmonėms už anglies dioksido dedamąją durpėms, kurios naudojamos šildymui. Diskutuota apie energetikai … Skaityti daugiau

Tarptautinės parodos „Atkurdami pelkes švelniname klimato kaitą“ atidarymo renginys Vilniuje

Šių metų spalio 26 d. pavakare Nacionaliniame saugomų teritorijų lankytojų centre (Vilnius) pagaliau įvyko ilgai lauktas oficialus tarptautinės kilnojamosios parodos „Atkurdami pelkes švelniname klimato kaitą“ atidarymas Lietuvoje ir informacinio leidinio “Durpynai ir klimato kaita” pristatymas. Renginį atidarė Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos (VSTT) prie Aplinkos ministerijos direktorius Albertas Stanislovaitis. Renginio metu tarptautinio LIFE programos Klimato politikos … Skaityti daugiau

Kviečiame į virtualią LIFE Peat Restore konferenciją, net ir jai pasibaigus!

Baigiamoji tarptautinė projekto LIFE Peat Restore konferencija pranoko mūsų lūkesčius! Internete transliuota konferencija sulaukė daugiau kaip 700 aktyvių dalyvių ir stebėtojų. Toks didelis susidomėjimas neabejotinai atspindi visuomenės susirūpinimą durpinių ekosistemų likimų, pripažįstant jų svarbą gyvojo pasaulio saugumui. Šis ruduo itin gausus renginiais, kuriuose buvo nagrinėjamas durpynų vaidmuo klimato švelninimui ir skatinamos diskusijos apie durpynų atkūrimo … Skaityti daugiau

Europos Komisijos ir LIFE Peat Restore projekto ekspertai susipažino su lietuviškąja Sachara ir kitomis atkuriamomis pelkėmis Lietuvoje

Rugsėjo 12–14 dienomis Lietuvoje lankėsi Europos Sąjungos LIFE programos finansuojamų projektų monitoringo (NEEMO) ekspertas dr. Jan Sliva ir tarptautinio projekto LIFE Peat Restore partneriai iš Vokietijos (Gamtos ir biologinės įvairovės išsaugojimo sąjunga – NABU), Lenkijos (Lenkijos gamtininkų klubas – Klub Przyrodników), Latvijos (Latvijos universitetas) ir Estijos (Talino universitetas). Vizito metu buvo aplankytos keturios projekto LIFE … Skaityti daugiau

Tarptautinė nuotraukų paroda „Atkurdami pelkes švelniname klimato kaitą“ jau Lietuvoje

Liepos mėnesio pirmomis dienomis, vos pasibaigus karantinui Lietuvoje, bet vis dar galiojant ekstremaliosios situacijos statusui dėl COVID-19 pandemijos, projekto LIFE Peat Restore tarptautinė nuotraukų paroda „Atkurdami pelkes švelniname klimato kaitą“ pagaliau atverta ir mūsų šalyje. Šią pelkių grožiui, jų žaizdoms ir ekologiniam atkūrimui bei klimato apsaugai skirtą gamtos nuotraukų parodą parengė tarptautinio projekto ekspertų grupė … Skaityti daugiau

Lai pelkės ir vėl būna šlapios!

JUNGTINIŲ TAUTŲ EKOSISTEMŲ ATKŪRIMO DEŠIMTMETIS: LIFE PEAT RESTORE KARTU SU KITAIS 4 ES REMIAMAIS PROJEKTAIS IŠLEIDO VADOVĄ ARTIMIAUSIEMS PELKIŲ ATKŪRIMO ETAPAMS Nors pripažinta, kad pelkės yra biologinės įvairovės prieglobstis, natūralios ir itin veiksmingos organinės anglies saugyklos, labai svarbios prisitaikymui prie klimato kaitos ir jos švelninimui, tačiau jų išlikimui yra iškilusi didelė grėsmė. Visoje Europoje pelkės … Skaityti daugiau

Kviečiame susipažinti su ketvirtuoju projekto LIFE Peat Restore monitoringo protokolu

Kiekvienais metais LIFE Peat Restore komanda parengia išsamų projekto rezultatų pristatymą, su kuriuo internete gali susipažinti plačioji visuomenė. Naująjame, šįkart jau ketvirtąjame monitoringo protokole (anglų k.) pateikta 2020 metais nuveiktų darbų ataskaita, be to rasite metodinę informaciją apie ŠESD emisijų matavimus (naudojant kamerų metodą), augalijos kartografavimo ypatumus (taikant GEST metodą, padedantį įvertinti ŠESD emisijas visose … Skaityti daugiau

ĮGYVENDINTI GAMTOTVARKOS DARBAI KEIČIA AMALVOS PELKĖS VEIDĄ

Vasario pabaigoje Amalvos palių (pelkės) pietinėje dalyje (215 ha), plytinčioje Žuvinto biosferos rezervato ekosistemų atkūrimo zonoje, baigti gamtotvarkos darbai. Jais siekiama giliai nusausintame ir mišku apaugusiame durpyne sudaryti palankias sąlygas pelkėdarai atsinaujinti, gyvybingai pelkių ekosistemai atsikurti ir prisidėti prie mūsų klimato išsaugojimo. Tikslą įgyvendinti nėra lengva, nes atkuriama Amalvos pelkės dalis yra „suraikyta“ plačiais ir … Skaityti daugiau

Amalvos pelkėje pradedami vandens lygio atkūrimo darbai

Prieš pat 2020-ųjų Šv. Kalėdas Amalvos pelkės pietinėje dalyje (215 ha; Žuvinto biosferos rezervato ekosistemų atkūrimo funkcinio prioriteto zona), bus pradėti vandens lygio (arba hidrologinio režimo) atkūrimo darbai, skirti sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas iš nusausinto durpyno ir sudaryti palankias sąlygas pelkėdarai bei aukštapelkės ekosistemai su jai būdingomis gamtos vertybėmis atsikurti.  2019–2020 m. VĮ … Skaityti daugiau