Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Euroopa noored soode kaitsel põllumajanduspoliitikat mõjutamas

Rahvusvaheline noorte grupp Re-peat survestab EL-i poliitikuid pöörama uues põllumajandusstrateegias (2021-2027) suuremat tähelepanu soode kaitsele ja taastamisele. Re-Peat koostas esseekogu Peat Anthology, mis peegeldab noorte nägemust ja muret tulevase elukeskkonna pärast. Rõhutatakse, et elukeskkond, mille praegused otsustajad kujundavad, on see, milles praegused noored peavad elama.

Praegu väljatöötatav Euroopa põllumajandusstrateegia toetab põllumajanduse arengut ja jätkusuutlikkust ning keskendub ka kliima- ja keskkonnakaitsele, sealhulgas ka põllumajanduseks kuivendatud turbamaade taassoostamisele. Seda on vaja teha inimtekkeliste kliimamuutuste leevendamiseks, kuid nõuab paratamatult praeguste põllumajandustavade muutmist. Muudatuste rakendamiseks nähakse põllumajandusstrateegias ette kaheaastane üleminekuperiood.

Esseekogu Peat Anthology väljendab Euroopa noorte suhet soodega väga emotsionaalselt. Debora Curtis kirjutas: „Inimestel on pika ajalooga jooksul kujunenud soodega väga mitmekesised suhted. Praeguses industrialühiskonnas on paljud neist seostest kadunud ja unustatud. Peame oma suhet soodega uuendama ja leidma viisi, kuidas elada edasi nendega koos. Üks viis soodega koos elamisest on sookultuuri viljelemine. Antoloogias kirjutatakse turbamaade majandamisest ja selle mõjust kliima- ja elupaikade kaitsele. See on mõjuv, emotsionaalne ja isiklikel kogemustel põhinev esseede kogumik.

Lisaks noorte autorite kirjutatud lugudele on antoloogias intervjuud sooteadlaste Hans Joosten ja Catherine Farrelliga. Projekti LIFE Peat Restore poolt kirjutas Laimi Truus antoloogias ülevaate soode ülemaailmsest tähtsusest. Eriti olulisena rõhutas ta seni püsinud looduslike soode säilitamist. Kui meil pole enam looduslikke kooslusi alles, ei saa ka rikutud  aladel midagi taastada või parandada. Tegelikult ei saa meid, inimesi, pidada suurteks taastajateks või uute (sh looduslike) elupaikade loojateks. Saame vaid vähese toetusega (nt kuivenduskraavide sulgemise ja/või sootaimede sissetoomisega) aidata loodusel taastuda, paremini neil juhtudel, kui tekitatud kahjud ei ole veel väga suured.

Esseekogu Peat Anthology antakse üle EL uue põllumajandusstrateegia koostajatele.

15. oktoobril kell 17.00  korraldab Re-Peat antoloogia kaanest kaaneni lugemise.  Teie saate ka sellest osa ((https://bit.ly/3iUAwRS).