Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Vesi on Suursoos tagasi

Märtsis jõudsid Läänemaa Suursoos lõpule 8 kuud väldanud veerežiimi taastamistööd. Suursoo taastamisala (ca 3300 ha) on üks suurimaid sootaastamise alasid ning suurim madalsoo taastamisala Eestis. Korraga käis töö kuni nelja ekskavaatoriga. Kuigi pehmel soopinnal olid talvel olud paiguti üpris keerulised ja raske tehnika kippus uppuma, sai töid teostanud Timberston ehitus OÜ  kõige vajalikuga siiski edukalt hakkama. 45 km pikkuse kraavivõrgu tõkestamiseks rajati kokku 173 paisu ja 12,4 km turbatamme.

Satelliidifoto värskelt rajatud turbapaisudega Läänemaa Suursoos olevatel kraavidel, 4. aprill 2021. Pikad tumedad kriipsud on kraavid, mustad träpsud neist üle on turbapaisud pikkade tiibadega. Kõige ülemise, Kaldamäe oja kõrval on sellega paralleelne turbatamm.

Kuna sood läbivad kraaviks õgvendatud Piirsalu jõgi ja Kaldamäe oja on võetud kaitse alla lõhelaste kudemisveekogudena, ei saanud neid paisutada. Et veetaset soost siiski tõsta, rajati piki Piirsalu jõge ja Kaldamäe oja turbatammid, mis tõkestavad vee äravoolu soost. Projekti käigus avati kalade rändeks Kaldamäe oja 2,7 km pikkune kinnikasvanud lõik.

Kõik paisud ja tammid rajati turbast, puitu ega tehismaterjale taastamistöödel ei kasutatud. Taastamistööd on tehtud põhimõttel, et taastamisala ja seal olevad paisud ning muud rajatised ei vajaks edaspidist hooldust. Taastamistöödega loodi eeldused soole omase veerežiimi taastumiseks ning nüüd jääb vaid oodata ja loota, et sellega tuleb kaasa ka taimestik ning muu elustik. Sooökosüsteemide taastumine on pikaajaline protsess, mis võtab aega vähemalt aastakümneid. Koos sootaimkatte taastumisega taastub ka turba akumulatsioon ja süsiniku sidumine, mis ongi antud Life projekti peaeesmärgiks. Kuna soode veerežiimi, ökosüsteemide ja kasvuhoonegaaside bilansi taastumise kiirus ja edukus on raskelt prognoositavad, peab taastamisele järgnema pikaajaline ja põhjalik  seire.

Turbatamm vonkleb samuti kui Kaldemäe ojagi selle kõrval. Ojale paise teha ei saanud seal elavate kalade pärast. Tamm peab hoidma suurema osa suurveest soopinnal, mitte laskma sel kohe kraavi voolata.