Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Läänemaa Suursoo taastamisalal algasid veerežiimi taastamistööd

Projekti Life Peat Restore Eesti projektialal Läänemaa Suursoo kuivendatud liigirikkas madalsoos algasid veerežiimi taastamistööd. Soovee taseme tõstmiseks tuleb peatada vee kiire äravool sinna pika aja jooksul rajatud rohkete kraavide kaudu. 

Selleks rajatakse kraavidele turbapaisud. Kahele kraaviks kaevatud vooluteele – Piirsalu jõele ja Kaldemäe ojale ei saa paise teha, kuna neid kasutavad lõhelised ülesvoolu olevatele kudepaikadele rändamiseks.  (Selle kohta loe: https://life-peat-restore.eu/ee/blog/laanemaa-suursoo-liigirikka-madalsoo-taastamisala-taastamiskava-on-valmis-ja-taastamistoode-leping-on-solmitud/). Neile rajatakse kraavidega paralleelsed turbatammid, mis peaksid takistama vee kiiret äravoolu vaid vesi saab aeglaselt soopinda imbuda.

Kokku rajatakse 175 turbapaisu ja üle 12 km turbatammi.

Alustuseks käisid RMK ja Tallinna Ülikooli eksperdid ning töövõtja Timberstone OÜ esindajad soo taastamisalal, kus arutati läbi paisude ja tammide rajamisega seotud tehnilisi üksikasju

Kuigi alalt ei ole plaanitud puude mahavõtmist, on vaja paisutatavate kraavide kõrval  ekskavaatori töö võimaldamiseks puhastada rajad võsast ja puudest. Selle tööga ongi alustatud. Kui rada puhas, algab tammide tegemine.

Töid alustati kraavikallaste võsast puhastamisega – nii kujuneb paise rajava ekskavaatori liikumiseks vajalik tee