Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Izstrādāts apsaimniekošanas plāns projekta teritorijai dabas parkā “Engures ezers”

LIFE Peat Restore Latvijas komanda (Latvijas Universitāte sadarbībā ar Engures ezera dabas parka fondu) izstrādājusi apsaimniekošanas plānu projekta teritorijai dabas parkā “Engures ezers”. Dabas parkam “Engures ezers” ir spēkā esošs dabas aizsardzības plāns laika periodam no 2011. līdz 2025. gadam. Tomēr tas neietver rīcības kaļķaino zāļu purvu apsaimniekošanai, tāpēc tika pieņemts lēmums izstrādāt detālu plānu tieši projekta teritorijai. LIFE Peat Restore projekta izstrādātais plāns ietver detalizētus priekšlikumu, kā uzlabot purva ekosistēmas funkcijas un apsaimniekot kaļķainos zāļu purvus sugu daudzveidības saglabāšanai.

Viens no grāvjiem, kas nosusina kaļķainos zāļu purvus Engures ezera piekrastē. To LIFE Peat Restore projekta ietvaros paredzēts aizsprostot, lai mazinātu strauju ūdens aizplūšanu no purva. Foto: A. Priede.

 

Plāna mērķteritorija atrodas dabas parkā “Engures ezers”, Engures ezera austrumu piekrastē joslā starp Rīgas līci un Engures ezeru un kopā ar mežu aizņem aptuveni 238 hektārus. No tiem zāļu purvi, tostarp kaļķaini zāļu purvi, aizņem aptuveni 65 hektārus, bet gandrīz visu pārējo teritoriju klāj mežs. No Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamiem purvu biotopiem teritorijā sastopami 7230 Kaļķaini zāļu purvi (32,5 ha) un 7210* Dižās aslapes audzes ezeros un purvos (16 ha).
Plāna mērķteritorijas apsaimniekošanas mērķis ir nodrošināt kaļķainu zāļu purvu un to galvenās ekoloģiskās funkcijas – oglekļa un ūdens uzkrāšanu, kā arī raksturīgo sugu saglabāšanu, novēršot nosusināšanas ietekmes un uzturot atklātus zāļu purvus. Apsaimniekošanas uzdevumi ir: (1) stabilizēt ūdens līmeni, novēršot grāvju, kas savieno kaļķainos zāļu purvus ar Engures ezera krastu, teritorijas ziemeļu daļā, ietekmi; (2) mazināt koku un krūmu aizaugumu; (3) mazināt fragmentāciju, novēršot izolētu kaļķaino zāļu purvu laukumu veidošanos; (4) uzlabot augāja struktūru un veicināt retajām sugām piemērotu apstākļu atjaunošanos un/vai veidošanos. Plāns paredz arī rīcību plānu pēc LIFE projekta, teritorijā izveidojot aploku, kas būtu savienots ar esošajām ganībām Engures ezera krastā, tādējādi nodrošinot pastāvīgu mērenu pļaušanas vai noganīšanas ietekmi, lai novērstu atklāto purvu aizaugšanu.
Plāna izstrādē aktīvi iesaistījās valsts īpašumā esošās zemes (visa projekta teritorija) pārvaldītāja AS “Latvijas valsts meži” un Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvji, kopīgās sanāksmēs apspriežot plāna melnrakstu un sniedzot priekšlikumus. Pateicamies visiem iesaistītajiem speciālistiem par ieteikumiem un atbalstu!

Plāns pieejams ŠEIT.