Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

LIFE Peat Restore projekts televīzijas raidījumā “Izziņas impulss”

2018. gada vasaras otrajā pusē un rudenī Latvijas Televīzija sagatavoja radījuma “Izziņas impulss” sēriju par purvu ekosistēmām. Raidījumā skaidrota purvu loma dabā, uzsvērta to nozīme plūdu un klimata regulēšanā, uzkrājot siltumnīcas efektu izraisošās gāzes (SEG), kā arī parādīta kūdras ieguves un purvu saglabāšanas interešu sadursme.
Raidījuma tapšanā piedalījušies un intervijas snieguši vairāki LIFE Peat Restore projekta pārstāvji. Raidījumā projekta Latvijas nacionālā koodinatore Māra Pakalne skaidro purvu nozīmi SEG uzkrāšanā. Viņa uzsver, ka kūdras ieguvi noteikti nevajadzētu veikt dabiskos purvos, bet šim nolūkam izmantot tikai stipri degradētus purvus un daļēji izstrādātus kūdras laukus. Viņa ir pārliecināta, ka nedrīkst veikt kūdras ieguvi īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kas Latvijā joprojām notiek.
Raidījumā parādīta LIFE Peat Restore projekta purva atjaunošanas vieta dabas liegumā “Augstroze”, kur uzsākti regulāri SEG mērījumi un gruntsūdens līmeņa un veģetācijas pārmaiņu novērojumi. Intervijā projekta piesaistītais SEG mērījumu speciālists Stīvs Fosters skaidro aparatūras darbības principus, izmantojot kameru metodi. Divu gadu garumā mērījumus visās Latvijas projekta teritorijās veiks Latvijas Lauksaimniecības universitātes speciālisti pētnieces Ingas Grīnfeldes vadībā. Savukārt projekta speciālists Andreass Hermans no Vācijas pastāsta, ka projekta teritorijās purvos notiek pastāvīgi automātiski mērījumi. Tiek mērīta Saules radiācija, kas ir būtiska fotosintēzes procesā, augsnes mitrums un temperatūra. Šie mērījumi ir svarīgi, lai izdarītu precīzākus secinājumus par SEG gāzu daudzumu augsnē. Datus var tālāk izmantot modelēšanā, lai izprastu, cik daudz SEG gada laikā piesaista augi. Projekta hidroģeologs Oļģerts Aleksāns parāda, kā notiek gruntsūdens līmeņa mērījumi, izmantojot automātiskas mērierīces un stāsta, kāda ir gruntsūdens līmeņa nozīme purva ekosistēmā. Veģetācijas eksperte Agnese Priede skaidro, kā purva augi tiek izmantoti ekosistēmas stāvokļa noteikšanā.

Raidījums bija skatāms Latvijas Televīzijas 1. kanālā (LTV1) 2018. gada 10. oktobrī un pieejams raidījumu arhīvā Latvijas Sabiedrisko mediju portālā.