Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Projekti kajastava dokumentaalfilmi esimesed võtted

Słowiński Rahvuspark

Poola meeskond võõrustas projekti kohta dokumentaalfilmi tegevat ELM Media filmigruppi 26. – 28. juunil. Salvestati projekti LIFE Peat Restore käigus rikutud soodes soostumise taastamiseks tehtavaid  ettevõtmisi. Projekti eesmärk on vähendada CO2 emissiooni kuivendamisega ja kaevandamisega rikutud soodes Kesk- ja Põhja-Euroopa maades.

Poolas filmiti eksperimenti, millega taastatakse sootaimestik Krakulice turbakaevandusalal kahel ammendatud turbaväljal. Pärast tööstusliku kaevandamise lõppemist ujutati turbaväljad veega üle ning anti majandamiseks Slowinski Rahvuspargile.  Veeväljad, mis  katavad kokku 16 hektarit, on taimestumata. Sellised tumedaveelised turbapõhjaga veekogud on suured kasvuhoonegaaside (GHG) emiteerijad.

Tuultele avatud suur veepind lainetab tugevasti ja seetõttu ei saa seal veetaimed kasvama hakata. Üheks projekti eesmärgiks on luua olukord, kus veetaimedel oleks võimalik veeala asuatada. Taimestamist katsetatakse kahel viisil. Esimesel veealal pikendatakse ja  kõverdatakse kaldajoont ehitades sakilisi paise kaldalt veevälja keskosa suunas. Niimoodi tekivad tuulevaiksed lahed ja kaldasopid, milles sootaimestik saab kasvama hakata.

Teisel veeala katsetatakse taimestamist veeväljale rajatavate ujuvsaartega. Eelnevalt istutatakse saartele ettevalmistatud substraadile sootaimed. Saared viiakse veeväljale ja ankurdatakse põhja. Ka need saared vähendavad lainetust ja ühtlasi peaksid istutatud taimedest kujunema omavahel sobivad taimegrupid. Eeldatavalt levib sootaimestik saaretelt ka avaveele, Mõlema soostamise viisi puhul on peamine eesmärk sootaimestiku levimise kaudu taastada turbateke. Lõpuks viib see jälle kasvuhoonegaaside emissiooni vähenemiseni.

ELM Media filmi meeskond filmis tehissaarte vette laskmist ja hüdroloogilise monitooringu seadmete installeerimist.