Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Taimestiku väliuuringud Eesti taastamisalal on lõpetatud

Tallinna Ülikooli projektimeeskond lõpetas taimestiku väliuuringud oma suurel (üle 3000 ha) taastamisalal Suursoo – Leidissoo kuivendatud madalsookompleksis. Taimkatte analüüse tehti neljateiskümnel kraavide suhtes risti paigutatud transektil pikkusega 200 kuni 500 meetrit. Transektide pikkuse ja neil olevate uurimisruutude arvu määras ära taimkattemuster. Ühel transektil oli neli kuni kuus uurimisruutu suurusega 10 x 10 meetrit puu- ja põõsarinde parameetrite (liik, tüve läbimõõt, kõrgus, vanus, võrade katvus) mõõtmiseks. Igas sellises ruudus oli rohu-puhmarinde uurimiseks kolm  2 x 2 meetri suurust allruutu, mis omakorda jagati neljaks 1 x 1 meetriseks allruuduks. Samblarinde liikide ja katvuste hindamiseks oli igal ruutmeetrisel rohu-puhmarinde uurimisruudul kolm väiksemat, 0.25 x 0.25 meetri suurust allruutu. Kokku on sisaldab saadud andmestik 69 puu- ja põõsarinde analüüsi, 207 rohurinde analüüsi 2 x 2 meetristelt ja 828 1 x 1 meetristelt ruutudelt ning 2484 samblarinde analüüsi. Need katavad alal levinud erinevaid taimkattetüüpe looduslikest ja kuivendusemõjulistest madalsookooslustest kuni kõdusoometsadeni. Igalt 10 x 10 meetriselt analüüsiruudult mõõdeti ka soovee pH ja eri-elektrijuhtivus.

Väliuuringuid jätkatakse daiverite installeerimisega veetaseme muutuste jälgimiseks ja proovide kogumisega ülemistest turbakihtidest (0-10 ja 10-20 cm), millest määratakse laboratoorselt turba mahumass, tuhasus ning N, P, Ca, Mg, Fe sisaldus. Valitakse kohad kasvuhoonegaaside mõõtmiseks ja alustatakse mõõtmisi. See andmestik võimaldab hinnata soo seisundit proovoaladel ning selle muutusi pärast veetaseme tõstmist.

Sammalde katvuste määramine ja puu läbimõõdu mõõtmine kõdusoometsas. Foto: Laimdota Truus

 

Ala suuruse tõttu ei ole võimalik seda tiheda analüüsivõrguga katta, seetõttu tehti detailsemaks kaardistamiseks droonifotod, mida kasutatakse koos taimkatte andmetega taimkattetüüpide kaardi koostamiseks. Multispektraalkaamera abil saadakse veel täiendavat infot, näiteks biomassi suuruse kohta, jm.

Drooni lendusaatmine. Foto: Kairi Sepp

 

Droonifotode põhjal töödeldud uurimistransekti (punane joon) ala kujutis projektiala NE osas Metslõugu oja ääres. Fotod on tehtud SenseFly eBee drooni multispektraalkaameraga Parrot Sequoia. Kaardistatud ala kohta arvutati normaliseeritud taimkatte erinevuste indeks (NDVI). Rohelised toonid näitavad NDVI kõrgeid väärtusi (suur biomass) ja lillad toonid NDVI madalaid väärtusi (väike biomass). Koostas: Raimo Pajula