Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Kahe Läti projektiala taastamiskava koostamine

2017, aastal on plaanis kahe Läti projektiala – Augstroze looduskaitseala ja Baltezers’i sookaitsala kuivendamisest mõjutatud soode taastamiskavade koostamine. Kohalikes omavalitsustes peetavatel majandamiskavade koostamise aruteludel saavad osaleda kõik huvigrupid, nii need, kelle kodud on mõlema sooala lähedal, mitmete institutsioonide esindajad kui ka teised huvitatud isikud.

Vastavalt Läti seadusandlusele peavad majandamiskavad olema hinnatud mitmetest aspektidest. Majandamiskava koostamisele peavad eelnema põhjalikud mitmekülgsed uuringud. 2017, aasta suvel viiakse ekspertide poolt läbi mitmekülgsed uuringud, kus hinnatakse taastamisalade liigilist koosseisu, elupaikade seisundit, geoloogiat, hüdroloogiat, inimmõju jm, mille põhjal koostatakse detailsed plaanid. Vastavalt inventuuri tulemustele valmistatakse ette tegevuskavad, mis enne kinnitamist läbivad põhjaliku arutelu.  Kavade väljatöötamiseks  on loodud juhtgrupp, kus osalevad erinevad huvigrupid. Igaüks, kes on majandamiskavast huvitatud, saab selle valmimise protsessi jälgida, osaleda juhtgrupi kohtumistel ja teha ettepanekuid kaitse ja majandamise paremaks korraldamiseks. Informatsiooni juhtgrupi kohtumiste ja majandamiskavade töövariantide kohta avalikustab looduskaitse agentuur, Taastamiskava väljatöötamise koordineerija  Augstroze looduskaitsealal on Sandra Ikauniece ja Baltezers’i sookaitsealal Gundega Freimane.

Mõlemal alal on erinevate sootüüpide – rabade, siirdesoode ja soometsade pindala, kus plaanitakse taassoostamist, ulatuslik. Taassoostamine on vajalik selleks, et neil aladel väheneks kasvuhoonegaaside emissioon, mis on käesoleva projekti  eesmärk. Taastamiskava on oluline töövahend, mis võimalda sügavamalt aru saada kuivendamise mõjust ja taastada alade looduslikku toimimine.