Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Sėkmingas GEST seminaras Lietuvoje: jau netrukus bus pateikti pirmieji ŠESD balanso scenarijai

2018-ieji buvo gana intensyvūs metai visai LIFE Peat Restore projekto komandai. Nuveikta daug darbų, pasiekta projekto pažanga. Visose projekto vietovėse įrengtos augalijos, hidrologinio monitoringo ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) matavimo aikštelės. Vandens lygio matavimo šulinėliuose sumontuoti automatiniai vandens lygio matuokliai. Monitoringo duomenys yra svarbiausia ŠESD emisijų iš projekto vietovių ir visuotinio atšilimo potencialo (VAP) … Skaityti daugiau

Puscia

Tarptautinę pelkių dieną švęskime Pūsčios telmologiniame draustinyje

Vasario 2 dieną, 11:30 kviečiame kartu pažymėti tarptautinę pelkių dieną. Žygio metu išvysite palengva atgimstančias sausinimo ir durpių kasybos sunaikintas pelkių buveines, stebėsite, kaip statomos užtūros, kurios padės pelkėje sulaikyti jos atgimimui gyvybiškai reikalingą vandenį, sužinosite, kodėl plyni kirtimai pelkėse yra būtini, išgirsite įdomių pasakojimų apie pelkes iš jas tyrinėjančių ir jų apsauga besirūpinančių specialistų. … Skaityti daugiau

Paskelbta durpynų eksploatavimo, sausinimo ir atkūrimo reglamentavimo sistemos analizė

Projekto LIFE Peat Restore partneriai – Latvijos ir Talino universitetai, Gamtos ir biologinės įvairovės išsaugojimo draugija (NABU) Vokietijoje ir Lenkijos gamtininkų klubas – parengė trumpą durpynų eksploatavimo reglamentavimo sistemos analizę Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje ir Lenkijoje. Paskelbtame dokumente aptarti svarbiausi teisės aktai, susiję su durpynų eksploatavimu ir apsauga bei išryškinti probleminiai teisinės sistemos aspektai. Lietuvoje atlikta … Skaityti daugiau

Patvirtinti Pūsčios telmologinio draustinio ir Sacharos pelkės gamtotvarkos planai

Lietuvos gamtos fondo iniciatyva parengti ir suderinti Pūsčios telmologinio draustinio ir Sacharos pelkės gamtotvarkos planai. Šie strateginio planavimo dokumentai suderinti su visomis reikalingomis institucijomis ir patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos. Abu šiaurės rytinėje Lietuvos dalyje esantys pelkiniai kompleksai kadaise patyrė sausinimo ir durpių eksploatacijos sukeltą žalą. Nors fragmentiškai išlikę natūralių aukštapelkių bruožai leidžia joms suteikti … Skaityti daugiau

LIFE Peat Restore projektas pristatytas Latvijos televizijoje

2018 m. spalio 10 d. Latvijos televizija transliavo laidą, skirtą pelkių ekosistemų pažinimui. Tai vasaros pabaigoje startavusio mokslo populiarinimo laidų ciklo „Paskata pažinimui” (latvių k. – “Izziņas impulss”) dalis. Laidoje buvo kalbama apie pelkių vaidmenį gamtoje, išryškinant jų svarbą potvynių reguliavimui ir klimato kaitos švelninimui (palaikant optimalų šiltnamio efektą sukeliančių dujų balansą) bei atkreiptas dėmesys … Skaityti daugiau

LIFE Peat Restore projektas pristatytas pelkių tyrėjų seminare Baltarusijoje

Baltarusijoje vykusiame trečiajame tarptautiniame moksliniame seminare „Pelkių augalija: šiuolaikinės klasifikavimo, kartografavimo, naudojimo ir apsaugos problemos“ (III Международный научный семинар «Растительность болот: современные проблемы классификации, картографирования, использования и охраны», Minskas–Gardinas, 2018 m. rugsėjo 26–29 d.) pristatytos projekto „LIFE Peat Restore“ veiklos ir moksliniai tyrimai. Pirmą kartą Baltijos šalyse GEST metodu siekiama įvertinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų … Skaityti daugiau

Projekto teritorijose Latvijoje jau įrengtos ŠESD monitoringo aikštelės

1998 m. rugpjūčio mėn. Latvijos projekto teritorijose – Engurės ežero, Baltezero ir Augstrozės pelkėse – įrengtos šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) monitoringo aikštelės ir pradėti pirmieji išsiskiriančių dujų matavimai. Prieš pelkių atkūrimo veiklas (apsausintuose plotuose) ir po jų (patvenkus sausinimo griovius) vykdytų ŠESD emisijų tyrimų rezultatai ateityje padės įvertinti projekto veiklų efektyvumą. Įrengiant ŠESD monitoringo … Skaityti daugiau

ŠESD emisijų monitoringo aikštelės jau įrengtos visose projekto vietovėse

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijų matavimai jau pradėti visose projekto vietovėse – Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje ir Vokietijoje. Šią vasarą LIFE Peat Restore projekto koordinatorius, atstovaujantis Gamtos ir biologinės įvairovės išsaugojimo draugiją (NABU – Nature And Biodiversity Conservation Union, Vokietija), aplankė projekto vietoves Estijoje ir Latvijoje, kur dalyvavo įrengiant ŠESD emisijų monitoringo aikšteles. Per … Skaityti daugiau

Tyrimams pasiruošta

Pažeistų pelkinių buveinių atkūrimas yra vienas svarbiausių šio projekto uždavinių. Tačiau iki jo įgyvendinimo reikia atlikti daug paruošiamųjų darbų. Šiuo metu jau parengti ir suderinti beveik visų projekto vietovių hidrotechniniai ir gamtotvarkos planai. Ne ką mažiau svarbi užduotis tinkamai pasirengti projekte numatytiems tyrimams. Lietuvos gamtos fondo darbuotojai dar pernai įrengė automatinių vandens lygio matuoklių tyrimų … Skaityti daugiau

Kvietimas teikti pasiūlymą supaprastinto projekto parengimo paslaugos pirkimo konkursui

    Lietuvos gamtos fondas skelbia konkursą dėl Plinkšių pelkės natūralaus hidrologinio režimo atkūrimo supaprastinto projekto parengimo paslaugų, projekto vykdymo ir statinio priežiūros paslaugų pirkimo. Konkursas vykdomas vadovaujantis Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 … Skaityti daugiau