Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

LIFE Peat Restore projektas pristatytas pelkių tyrėjų seminare Baltarusijoje

Baltarusijoje vykusiame trečiajame tarptautiniame moksliniame seminare „Pelkių augalija: šiuolaikinės klasifikavimo, kartografavimo, naudojimo ir apsaugos problemos“ (III Международный научный семинар «Растительность болот: современные проблемы классификации, картографирования, использования и охраны», Minskas–Gardinas, 2018 m. rugsėjo 26–29 d.) pristatytos projekto „LIFE Peat Restore“ veiklos ir moksliniai tyrimai. Pirmą kartą Baltijos šalyse GEST metodu siekiama įvertinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas pažeistuose ir atkuriamuose regiono durpynuose. GEST (Greenhouse Gas Emission Sites Types) – Greifsvaldo universiteto (Vokietija) mokslininkų sukurtas šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų įvertinimo metodas, paremtas augalijos tipų išskyrimu ir augaviečių ekologinių sąlygų įvertinimu. Seminaro dalyviams pristatyti Sūrso (Suursoo) žemapelkės (Estija), Madiešenu (Latvija) ir Pūsčios (Lietuva) pelkių augalijos tyrimų duomenys bei pateikti GEST augalijos tipų paplitimo žemėlapiai.

Tarptautinį seminarą organizavo V. F. Kuprevičiaus vardo Eksperimentinės botanikos institutas prie Nacionalinės Baltarusijos mokslų akademijos, Gardino Jankos Kupalos vardo valstybinis universitetas bei Gardino mokslo ir technikos namai. Seminare dalyvavo beveik 90 dalyvių – mokslininkai, gamtosaugininkai, pelkių atkūrimo praktikai, nevyriausybinių organizacijų atstovai iš Baltarusijos, Ukrainos, Rusijos ir Lietuvos.

Seminaro metu aptarti pelkių augmenijos klasifikavimo, kartografavimo, apsaugos, atkūrimo ir klimato kaitos padarinių švelninimo klausimai. Daug dėmesio skirta natūriniams ir distanciniams augalijos ir jos kaitų tyrimams antropogeniškai pažeistose pelkių buveinėse.

Seminaro dalyviai dalyvavo išvykose į gamtinius objektus – Oziory kraštovaizdžio draustinį su ežeringu pelkiniu kompleksu bei pelkėtu Solomienkos upės slėniu ir Belovežo girios nacionaliniame parke plytinčią Dikoje žemapelkę.

Seminaro medžiaga publikuota leidinyje:

Растительность болот: Cовременные проблемы классификации, картографирования, использования и охраны: Mатериалы III Международного научного семинара, (26–28 сентября 2018 г., Минск-Гродно, Беларусь). – Минск: 2018. – 164 с. – ISBN 978-985-596-177-3.

 

Straipsnį rasite čia:

Manuscript LIFE Peat Restore_2018