Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Leidiniai, kita informacija

Projekto bukletas

Projekto bukletas (lietuvių k.)

Projekto bukletas (anglų k.)

 

KNYGOS

Best Practice Book for Peatland Restoration and Climate Change Mitigation / Durpynų atkūrimas ir klimato kaitos mažinimui. Geroji praktika, 2021 (anglų k.) (low resolution, 7.7 MB), (high resolution, 244 MB)

Handbook for Assessment of Greenhouse Gas Emissions from Peatlands / Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų iš durpynų vertinimo vadovas, 2022 (anglų k.)  (1-page view, 18 MB), (2-pages view, 18.2 MB),

 

ataskaita visuomenei

Layman’s report – LIFE Peat Restore – Restoring peatlands for climate / LIFE Peat Restore. Atkuriame pelkes klimato švelninimui, 2022 (anglų k.)

 

Brošiūros

Durpynai ir klimato kaita. Atkuriame pelkes siekdami švelninti klimato kaitą. LIFE Peat Restore, 2021 (lietuvių k.)

Peatland across Europe: Innovation & Inspiration / Durpynai Europoje: naujovės ir įkvėpimas, 2021  (anglų. k.)

Augstroze Nature Reserve / Augstrozės gamtos draustinis, 2020 (anglų k.)

Baltezers Mire Nature Reserve / Baltezero gamtos draustinis, 2020 (anglų k.)

Mires in Engure Lake Nature Park / Engurės ežero nacionalinio parko pelkės, 2020 (anglų k.)

Slowinskie peatlands for climate. How nature conservation in Słowiński National Park can contribute to climate change mitigation. / Slovinų nacionalinio parko durpynai klimatui. Kaip gamtos apsauga Slovinų nacionaliniame parke gali prisidėti prie klimato kaitos švelninimo, 2019 (anglų k.)

Ten reasons to restore Estonian mires / Dešimt priežasčių atkurti Estijos pelkes, 2019 (anglų k.)

Lankstinukai

Durpių naudojimo alternatyvos sodininkams (lietuvių k.)

Palikime durpes pelkėse (lietuvių k.) / Leave peat in peatlands (anglų k.)

 

virtuali nuotraukų proda „Atkurdami pelkes švelniname klimato kaitą“

Nuotraukų parodą parengė LIFE Peat Restore projekto ekspertų grupė iš Latvijos universiteto, glaudžiai bendradarbiaudama su kolegomis iš Estijos, Lietuvos, Lenkijos ir Vokietijos.

 

durpynų eksploatavimo, sausinimo ir atkūrimo reglamentavimo sistemos analizė

Legal regulatory framework of peatland in Lithuania / Durpynų teisinis reglamentavimas Lietuvoje, 2018 (anglų k.)

Legal regulatory framework of peatland in Poland / Durpynų teisinis reglamentavimas Lenkijoje, 2018 (anglų k.)

Legal regulatory framework of peatland in Germany / Durpynų teisinis reglamentavimas Vokietijoje, 2018 (anglų k.)

Legal regulatory framework of peatland in Latvia / Durpynų teisinis reglamentavimas Latvijoje, 2018 (anglų k.)

Legal regulatory framework of peatland in Estonia / Durpynų teisinis reglamentavimas Estijoje, 2018 (anglų k.)

StendaI

Projektą pristatantis stendas

Įvykiai

Pelkės ir atmosfera

Tarptautinis seminaras “Pelkės ir atmosfera”

Seminaro „Pelkininkystė. Tausus pažeistų pelkių naudojimas“ medžiaga

 

Seminaro programa

Andreas Haberl, Michaelio Zukovo gamtos apsaugos fondas (Vokietija)

Pelkininkystė Perspektyva šlapiam žemės ūkiui pelkėse (anglų k.)

dr. Romualdas Zameckis, nepriklausomas ekspertas

Pelkininkystės teisiniai aspektai (lietuvių k.)

Vaiva Jurevičienė, Valstybinė miškų tarnyba prie LR Aplinkos ministerijos

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos iš organinių dirvožemių (lietuvių k.)

dr. Marijus PileckasVšĮ Gamtos paveldo fondas

Pelkių duomenų bazės atnaujinimas (lietuvių k.)

dr. Simonas Valatka, VšĮ Gamtos paveldo fondas

Durpynai – pelkių palikimas. Kiek jų turime Lietuvoje. Ar racionaliai naudojame (lietuvių k.)

Argaudas Stoškus, VšĮ Gamtos paveldo fondas

Durpynai – pelkių palikimas. Kiek jų turime Lietuvoje. Ar racionaliai naudojame biologinę įvairovę (lietuvių k.)

dr. Leonas Jarašius, Lietuvos gamtos fondas

Potencialių teritorijų atrinkimas pelkininkystei (lietuvių k.)

Jan Peters, Michaelio Zukovo gamtos apsaugos fondas (Vokietija)

Pelkininkystė ir jos sąsajos su žemės ūkio ir klimato kaitos politika (anglų k.)

Ataskaitos

Filmai

Talka Pūsčios telmologiniame draustinyje 2018 02 09

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

 

Kiminų skleidimo talka Aukštumalos durpyne 2019 09 13-14

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

projekto filmai

Tikroji durpynų galia (lietuvių, estų, lenkų, latvių, vokiečių ir anglų k.)

Grąžinkime gyvybę durpynams (lietuvių, estų, lenkų, latvių, vokiečių ir anglų k.)

Publikacijos