Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Patvirtinti Pūsčios telmologinio draustinio ir Sacharos pelkės gamtotvarkos planai

Lietuvos gamtos fondo iniciatyva parengti ir suderinti Pūsčios telmologinio draustinio ir Sacharos pelkės gamtotvarkos planai. Šie strateginio planavimo dokumentai suderinti su visomis reikalingomis institucijomis ir patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos.

Abu šiaurės rytinėje Lietuvos dalyje esantys pelkiniai kompleksai kadaise patyrė sausinimo ir durpių eksploatacijos sukeltą žalą. Nors fragmentiškai išlikę natūralių aukštapelkių bruožai leidžia joms suteikti saugomų teritorijų statusą, tačiau ekologinė jų būklė yra labai nestabili. Pelkes vagoja tankus, sausinamųjų ir surenkamųjų griovių tinklas, po pramoninės eksploatacijos liko sustumtos durpių ir išraustų kelmų kalvos bei plikų durpių dykros. Dėl drastiškai pažemėjusio vandens lygio šios pelkės pamažu užželia aukštapelkėms nebūdingais beržų ir pušų jaunuolynais.

Sacharos gamtotvarkos plano tikslas – atkurti pelkių buveines, įskaitant Europos Bendrijos svarbos prioritetines buveines: 7110 *Aktyvias aukštapelkes ir 91D0 *Pelkinius miškus, ir jų ekologines funkcijas; užtikrinti palankią Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių apsaugos būklę: 91D0 *Pelkinių miškų, 7140 Tarpinių pelkių ir liūnų su joms būdinga struktūra ir rūšine sudėtimi. Gamtotvarkos planą galite rasti čia. Pelkei atkurti planuojama įrengti virš 100 įvairios konstrukcijos vandenį sulaikančių užtūrų ir pylimų bei 30 ha plote iškirsti sumedėjusią augaliją.

Sacharos pelkės gamtotvarkos planą (pagrindžiamoji ir tvirtinamoji dalys) galite rasti čia.

Sacharos durpyno pakršatyje stebimi savaiminiai pelkės atsikūrimo procesai

Pūsčios gamtotvarkos plano tikslas – atkurti pelkių buveines, įskaitant Europos Bendrijos svarbos prioritetines buveines: 7110 *Aktyvias aukštapelkes ir 91D0 *Pelkinius miškus, ir jų ekologines funkcijas; užtikrinti palankią Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių ir saugomų rūšių apsaugos būklę: 91D0 *Pelkinių miškų, 7140 Tarpinių pelkių ir liūnų, 7150 Plikų durpių saidrynų, tetervino, plėšriosios medšarkės, vijūno, stačiojo atgirio, liekninio beržo.  Pelkei atkurti planuojama įrengti virš 200 įvairios konstrukcijos vandenį sulaikančių užtūrų ir pylimų bei 30 ha plote iškirsti sumedėjusią augaliją.

Pūsčios telmologinio draustinio gamtotvarkos planą (pagrindžiamoji ir tvirtinamoji dalys) galite rasti čia.

Dėl vėjo ir vandens erozijos Pūsčios durpyne nesusidaro ištisinė pelkinių augalų danga. Nuotrauka: Jūratė Sendžikaitė