Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

LIFE Peat Restore komanda prezentē projekta rezultātus starptautiskā konferencē

2019. gada 13. un 14. jūnijā Rīgā, Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā norisinājās LIFE Klimata pasākumu programmas projekta LIFE REstore organizētā starptautiskā konference, kas bija veltīta kūdrāju atbildīgas izmantošanas tēmai, piesaistot plašu interesentu loku, vairāk nekā 150 dalībnieku, no dažādām nozarēm un organizācijām gan Latvijā, gan vairākās citās Eiropas valstīs. Konferencē bija iespēja iepazīt gan siltumnīcefektā gāzu emisiju mērījumu rezultātus Latvijā, kas tiks izmantoti nacionālo emisiju faktoru izstrādei, gan dažādus Latvijai potenciāli piemērotus izstrādātu purvu rekultivācijas veidus, to priekšrocības un trūkumus, tostarp klimata pārmaiņu mazināšanas aspektā, kūdrāju apsaimniekošanas piemērus citās Eiropas valstīs, kā arī piedalīties diskusijās par šīm tēmām.

LIFE Peat Restore pārstāvji no Latvijas Universitātes pie projekta plakāta: no kreisās – Līga Strazdiņa, Agnese Priede, Krišjānis Libauers un Māra Pakalne. Foto: N.Zableckis.

Konferencē LIFE Peat Restore projekta mērķus, darbu un pašreizējos rezultātus prezentēja arī LIFE Peat Restore Latvijas Universitātes komanda. Stenda referātā prezentēti trijās projekta teritorijās Latvijā īstenotie pētījumi, tostarp veģetācijas un biotopu kartēšana un tālākā datu analīze GEST metodes ietvaros, instumentālie siltumnīcefekta gāzu mērījumi, kā arī ūdens līmeņa un veģetācijas monitorings. Pētījuma rezultāti publicēti arī rakstā konferences tēžu krājumā.

Konferencē uzstājās LIFE Peat Restore Latvijas koordinatore Māra Pakalne, kura sniedza pārskatu par degradētiem kūdrājiem un veģetācijas pašatjaunošanās gaitu un renaturalizācijas iespējām kūdras ieguves ietekmētās teritorijās, tostarp demonstrējot dažādu teritoriju piemērus gan no Latvijas, gan salīdzinot tos ar LIFE Peat Restore teritorijām Lietuvā un Polijā.

LIFE Peat Restore Latvijas koordinatores Māras Pakalnes uzstāšanās konferencē. Foto: A.Priede.

Konferencē uzstājās arī LIFE Peat Restore pārstāvis N. Zableckis no Lietuvas Dabas fonda, pastāstot par Lietuvas pieredzi purvu ekosistēmu atjaunošanās, tostarp projekta ietvaros plānoto sfagnu stādīšanu Aukštumalas purvā, kā arī GEST novērtējuma rezultātiem Lietuvā. Pasākumā piedalījās arī projekta pārstāvji no Igaunijas, Tallinas Universitātes.

Ceļojošā fotoizstāde LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā. Foto: M. Pakalne.

Konferences dalībnieki un citi interesenti šajās dienās LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā varēja apskatīt arī LIFE Peat Restore ceļojošo fotoizstādi “Purvu atjaunošana – ieguldījums klimata pārmaiņu mazināšanā”.