Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

LIFE Peat Restore komanda pristatė projektą tarptautinėje konferencijoje

Šių metų Birželio 13-14 dienomis Latvijos universiteto gamtos mokslų akademiniame centre vyko tarptautinė konferencija, kurią organizavo projekto LIFE Restore komanda. Konferencija pritraukusi bene 150 dalyvių buvo skirta tvariam ir atsakingam pelkių tvarkymui. Pagrindinis renginio dėmesys buvo sutelktas į klimato kaitą, šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijų matavimus bei tvarų išeksploatuotų durpynų naudojimą. Konferencijoje buvo pristatyti bent keli skirtingose šalyse įgyvendinti pelkių atkūrimo pavyzdžiai. Diskusijų metu iškilo daugybė klausymų susijusių su ŠESD apskaitomis ir klimato kaitos švelninimo priemonėmis.

Projekto LIFE Peat Restore Latvijos komanda. N. Zableckio nuotr.

Konferencijos tematika buvo labai artima projekto LIFE Peat Restore įgyvendinamoms užduotims, todėl šis renginys buvo puiki proga ekspertams iš Latvijos, Lietuvos ir Estijos pristatyti pirmuosius projekto LIFE Peat Restore rezultatus. Latvių komandos nariai – M. Pakalnė, L. Strazdiņa, A. Priede ir K. Libauers (Latvijos universitetas) savo stendiniame pranešime pristatė augalijos kartografavimo, GEST analizės ir hidrologinių tyrimų rezultatus, kurie yra taip pat patalpinti konferencijos leidinyje. Projekto rezultatus Lietuvoje bei skirtingas mūsų šalies pelkių atkūrimo praktikas pristatė Lietuvos gamtos fondo atstovas N. Zableckis. Ypatingą dėmesį savo žodiniame pranešime jis skyrė kiminų įkurdinimo eksperimentui vienoje iš projekto LIFE Peat Restore vietovių – Aukštumalos durpyne. Pranešimo santrauką galima rasti čia. Žodinį pranešimą taip pat pristatė ir Latvijos projekto LIFE Peat Restore nacionalinė koordinatorė M. Pakalnė. Minėdama apleistų durpynų atkūrimo svarbą ji taip pat pristatė projekto rezultatus Latvijoje, bei palygino augalijos atsikūrimo tyrimų rezultatus savo šalyje, Lenkijoje ir Lietuvoje.


Māra Pakalnė pristato pranešimą apie augalijos kaitą apleistuose durpynuose. A. Priedės nuotr.
Nerijus Zableckis pristato GEST analizės rezultatus Lietuvoje.
A. Priedės nuotr.

Konferencijos metu buvo pristatyta kilnojama projekto LIFE Peat Restore paroda „Atkurdami pelkes švelniname klimato kaitą„, kurią galėjo aplankyti visi renginio svečiai ir bet kuris Akademijos lankytojas.

Kilnojama projekto LIFE Peat Restore paroda