Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Lai pelkės ir vėl būna šlapios!

JUNGTINIŲ TAUTŲ EKOSISTEMŲ ATKŪRIMO DEŠIMTMETIS: LIFE PEAT RESTORE KARTU SU KITAIS 4 ES REMIAMAIS PROJEKTAIS IŠLEIDO VADOVĄ ARTIMIAUSIEMS PELKIŲ ATKŪRIMO ETAPAMS

Nors pripažinta, kad pelkės yra biologinės įvairovės prieglobstis, natūralios ir itin veiksmingos organinės anglies saugyklos, labai svarbios prisitaikymui prie klimato kaitos ir jos švelninimui, tačiau jų išlikimui yra iškilusi didelė grėsmė. Visoje Europoje pelkės ypač nukentėjo nuo sausinimo, buvo pritaikomos ūkiniams žmogaus poreikiams, todėl didelė jų dalis buvo sunaikinta arba degradavo. Įžengiant į naująjį Jungtinių Tautų (JT) paskelbtą ekosistemų atkūrimo dešimtmetį (2021–2030) svarbu užtikrinti, kad pelkės būtų išsaugotos, atkurtos ir tvariai naudojamos ateityje.

Sutikdami šio svarbaus JT paskelbto dešimtmečio pradžią, penki ES remiami projektai, vykdomi Šiaurės Vakarų Europos, Šiaurės ir Baltijos jūros regionuose, išleido nedidelį leidinį „Peatlands across Europe: Innovation and Inspiration” („Europos durpynai: Naujovės ir įkvėpimas“), 2021. Projektai vysto ir taiko naujausius metodus, technologijas ir verslo modelius tam, kad efektyviai atkurtų ir tvariai naudotų žemyno pelkes ir durpynus. Bendromis pastangomis parengtame leidinyje glaustai aprašomi projektų vykdytojų nuveikti darbai ir įgyta patirtis, išryškinamos išmoktos pamokos, pateikiamos naujausios žinios ir informacija būsimiems durpynų naudotojams ir atsakingiems sprendimų priėmėjams. Leidinio autoriai atstovauja penkiems LIFE ir Interreg programų remiamiems pelkių ir durpynų atkūrimo projektams: LIFE Peat Restore, Carbon Connects, Care-Peat, DESIRE ir CANAPE. Nors šie projektai yra kiek skirtingi, tačiau visi įsipareigoja tvariai atkurti vandens lygį ir pelkių ekosistemas.

Vandens lygis Madiešenu pelkės (Latvija) grioviuose praėjus dviems mėnesiams po vandenį sulaikančių užtūrų įrengimo. M. Pakalne nuotrauka