Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Kviečiame į virtualią LIFE Peat Restore konferenciją, net ir jai pasibaigus!

Baigiamoji tarptautinė projekto LIFE Peat Restore konferencija pranoko mūsų lūkesčius! Internete transliuota konferencija sulaukė daugiau kaip 700 aktyvių dalyvių ir stebėtojų. Toks didelis susidomėjimas neabejotinai atspindi visuomenės susirūpinimą durpinių ekosistemų likimų, pripažįstant jų svarbą gyvojo pasaulio saugumui.

Šis ruduo itin gausus renginiais, kuriuose buvo nagrinėjamas durpynų vaidmuo klimato švelninimui ir skatinamos diskusijos apie durpynų atkūrimo aktualumą. Jei negalėjote dalyvauti mūsų baigiamojoje konferencijoje, nenusiminkite. Kviečiame apsilankyti virtualioje konferencijos platformoje, kurioje atrasite svarbiausias mūsų projekto ir kitų konferencijoje dalyvavusių pranešėjų išvadas bei įžvalgas, pateiktas įvairiomis formomis:

Stendinių pranešimų sekcijoje rasite ne tik pranešimus, bet ir keletą trumpų juos pristatančių vaizdo įrašų.

Nors ką tik įvyko projekto baigiamoji konferencija, tačiau mūsų veiklos nestoja – dedame daug pastangų įtraukti durpynų atkūrimą į vyriausybių darbotvarkes diskutuojant apie tai Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijoje (COP 26). Lapkričio 5 d. projekto LIFE Peat Restore komanda pristatys pamokas, išmoktas per penkerius metus bendradarbiaujant su suinteresuotosiomis šalimis pažeistų durpynų atkūrimo veiklų planavimo ir įgyvendinimo srityse.

  • Lapkričio 5 d. Iššūkiai atkuriant pažeistus durpynus ir švelninant klimato kaitą – atviras Eurosite Care-Peat atkūrimo ir valdymo grupės (Eurosite Care-Peat Restoration and Management Group) posėdis, numatytas 13:30-15:00.
  • Lapkričio 12 d. Europos durpynų iniciatyvos (European Peatlands Initiative) renginys, numatytas 11.00–13.00 val. Koordinuoja Airijos vyriausybė, Bax & Company, UNEP, GPI, Eurosite & GMC. Daugiau informacijos: https://www.unep.org/events/symposium/peatland-pavilion-unfccc-cop26. Būtina registracija.
Virtualios konferencijos laukimasis
Projekto LIFE Peat Restore virtualios konferencijos laukiamasis