Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Amalvos pelkės pietinėje dalyje tęsiami gamtotvarkos darbai

Tuoj pat po Žolinių šventės Amalvos pelkės pietinėje dalyje pradėti plataus masto sumedėjusios augalijos kirtimai. Šios gamtotvarkos priemonės įgyvendinamos, pagal Amalvos pelkės gamtotvarkos planą. Sumedėjusios augalijos šalinimas – tai siekis paspartinti natūralų pelkės atsigavimą ir kartu sudaryti prielaidas Europos bendrijos svarbos tikslinių buveinių atsikūrimui. Šioje pelkės dalyje numatyta iškirsti per 200 ha sumedėjusios augalijos, daugiausia – lapuočių medžių, tarp kurių vyrauja karpotasis ir plaukuotasis beržai bei karklų krūmai.

Amalvos pelkės plynės dėl sausinimo užžėlė beržais. Ž. Sinkevičiaus nuotr.

Sumedėjusios augalijos, o ypač lapuočių medžių, įsigalėjimas anksčiau buvusiuose atviruose aukštapelkės plotuose yra akivaizdus pelkės hidrologinio režimo pažeidimo ir ekosistemos degradavimo požymis, nes tik pažemėjus pelkės vandens lygiui susidaro palankios sąlygos medžiams ir krūmams tarpti. Pažeistoje aukštapelkėje augantys medžiai ir krūmai ne tik spartina durpių klodo mineralizaciją, bet ir išgarina daug drėgmės (vyksta intensyvi transpiracija). Dėl to pažeistoje aukštapelkėje prarandama kur kas daugiau drėgmės nei natūralioje aukštapelkėje, kurioje veši kiminai, žoliniai augalai ir puskrūmiai. Tad pašalinti sumedėjusią augaliją svarbu ne tik siekiant palaikyti pelkėdarai palankų hidrologinį režimą, bet ir atkuriant aukštapelkėms būdingas atviras erdves, tinkamas retiems pelkių paukščiams perėti.

Sumedėjusios augalijos kirtimus pagal trišalio bendradarbiavimo sutartį įgyvendins Lietuvos gamtos fondas ir Valstybinių miškų urėdijos Marijampolės regioninis padalinys. Darbų priežiūrą atlieka Žuvinto biosferos rezervato direkcija, kuri yra atsakinga už gamtotvarkos priemonių įgyvendinimo koordinavimą.