Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju samazināšana dabas liegumā “Biesenthaler Becken” Vācijā

Biesenthal

Dabas liegums  “Biesenthaler Becken” atrodas 60 kilometrus uz ziemeļiem no Berlīnes. Projekta pārstāvji no Vācijas kopā ar Andreasu Kroni, atbildīgo par šo dabas liegumu, devās ekspedīcijā, lai apskatītu nosusināšanas ietekmētos purvainos mežus. Šeit aptuveni 15 hektārus lielā platībā plānots atjaunot augsto purvu, uz nosusināšanas grāvjiem uzbūvējot aizsprostus. Atjaunojot purva dabisko ūdens līmeni, kūdra  ar laiku atkal spēs piesaistīt un uzkrāt vairāk oglekļa. Pašlaik teritorijā tiek veikti plānošanas darbi un izstrādāta monitoringa metodika.